Криворізький факультет

Запорізького національного університету

Кадровий склад кафедри економічної кібернетики

Бондаренко Лариса Анатоліївна

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики

 

Навчання:

В1996 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит».

В 2003 році закінчила аспірантуру Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

В 2007 році захистила дисертацію на тему «Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку»

В 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи.

 

Підвищення кваліфікації:

В рамках програми Трансформ Федеративної республіки Німеччини в Україніпроходила підвищення кваліфікації викладача-мультиплікатора в сфері підприємництва та банківської справи, 1996-1998 рр., м. Київ.

Навчалася з 10 січня 2011 року по 31 березня 2011 року на постійно-діючих курсах підвищення кваліфікації викладачів КЕІ ДВНЗ «КНЕУ» з «Основ використання інформаційно-освітнього ресурсу в навчальному процесі вищого навчального закладу на базі модульного об’єктно-орієнтованого середовища для активного навчання», свідоцтво №32/2011.

В 2014 році пройшла короткостроковий курс «Економічне моделювання в MS Excel»на базі FinanceModellingAgency.

В 2015 році пройшла міжнародне стажування "Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок"(180 год) (Dyplomukonczeniastazumiedzynarodowego), Польща, м. Лодзь.

 

Трудова діяльність:

З 1996 р. по 1999 р. – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

З 1999 р. по 2003 р. – Київський національний економічний університет.

З 2003 р. по 2016 р. – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

З 2017 року працює в Криворізькому факультеті Запорізького національного університету.

 

Наукові інтереси: управління банківськими ризиками, стабільність банківської системи, кредитний менеджмент.

 

Наукова діяльність:

Автор та співавтор понад 70 публікацій в сфері грошового обігу, інвестування та банківської справи, в тому числі 17 наукових статей у фахових виданнях, 4колективних монографій, 1 навчальний посібник з Грифом МОН України (у співавторстві).

 

Викладає лекційні курси та проводить практичні заняття з наступних дисциплін:

«Гроші та кредит», «Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Фінансова математика та оцінка економічного ризику», «Аналіз господарської діяльності», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Моделювання економічного ризику», «Математичні моделі фінансових ринків»


Контактні дані: bondarenko.la.kfznu@gmail.com

 

 

Берідзе Тетяна Михайлівна

 

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Навчання: Томський політехнічний інститут, м. Томськ (Росія)

Трудова діяльність: доцент кафедри економічної кібернетики КФ ЗНУ.

Наукові інтереси: моделювання складних соціально-економічних систем.

Наукова діяльність:

1988р. – захист кандидатської дисертації ( м. Ленінград, Росія);

1992р. –доцент кафедри статистики, економічної інформатики та обчислювальної техніки.

 

Викладає лекційні курси та проводить практичні заняття з наступних дисциплін:

«Моделі економічної динаміки», «Моделювання економічних процесів», «Сучасні методи моделювання економічної системи», «Інформаційні системи і технології в управлінні».

 

 

Мельник Михайло Федорович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

Навчання:

В1974 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка»

В 1996 закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Облік та оподаткування».

В 2001 році закінчив Запорізький інститут гуманітарного і муніципального управління за спеціальністю «Облік та оподаткування».

В 2003 році закінчив аспірантуру Запорізького інституту гуманітарного і муніципального управління за спеціальністю «Облік та оподаткування».

 

Трудова діяльність:

З 1994 р. по теперішній час – аудиторської фірма «Аукон-Ltd».

З 2004 р. по 2014 р. – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

З 2017 року працює в Криворізькому факультеті Запорізького національного університету.

 

Наукові інтереси: методика проведення аудиту, механізм визначення та обліку природного убутку.

 

Наукова діяльність:

Автор та співавтор близько 70 публікацій в сфері аудиторської діяльності, в тому числі 17 наукових статей у фахових виданнях.

 

Викладає лекційні курси та проводить практичні заняття з наступних дисциплін:

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Внутрішній і зовнішній аудит», «Податкова система», «Економічна теорія», «Управління проектами інформатизації», «Модернізація та диверсифікація енергоресурсів», «Податкове планування та прогнозування на підприємств», «Податковий контроль і аудит»,  «Управління фінансовими та матеріальними ресурсами на мезо- та макрорівні», «Економічна теорія», «Облік та звітність в оподаткуванні», «Контролінг», «Історія економіки та економічної думки».

 

Лижник Юлія Борисівна