Криворізький факультет

Запорізького національного університету

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри економічної кібернетики відповідають положенням Статуту Запорізького національного університету.

Наша місія.  Кафедра економічної кібернетики вбачає своє призначення в підготовці економістів-аналітиків нової формації, що здатні самостійно вирішувати економічні проблеми, володіють інструментарієм генерування заходів щодо підвищення ефективності управління підприємствами, володіють математичними методами моделювання, методами прийняття ефективних управлінських рішень в умовах ризику і, зрозуміло, прогресивними комп'ютерними технологіями, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

Основна мета кафедри задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю «Економічна», освітньою програмою «Економічна кібернетика».

Для забезпечення фахової підготовки за різними спеціальностями на кафедрі викладається 41 дисципліна, для яких постійно створюється та удосконалюється сучасне методичне забезпечення.

Практично всі випускники кафедри затребувані й працюють за фахом, оскільки знання інформаційних технологій, методів аналізу та дослідження економічних процесів є вимогою сьогодення і запорукою успішної кар’єри.