Криворізький факультет

Запорізького національного університету

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Навчально-консультаційний центр Запорізького національного університету розпочав підготовку фахівців за спеціальністю «Економічна кібернетика» з 2002 року. Кафедру економічної кібернетики було створено у 2004 році у складі факультету «Економіки» Криворізького факультету Запорізького національного університету. Створення кафедри було зумовлене необхідністю змін, що відбулися в економіці, у виробничих відносинах, які створили сприятливі умови для радикального повороту в напрямку застосування методів економіко-математичного моделювання в управлінні економіко-виробничими системами різних рівнів.

Економіко-математичний напрям став одним із провідних в економічній науці, а потреба у фахівцях цього напрямку підготовки постійно зростає. Оскільки економісти-кібернетики в першу чергу є системними аналітиками, що найбільш підготовлені для вирішення задач ринкової економіки, то очевидно, що попит на таких фахівців в Україні зростатиме і в подальшому.