Криворізький факультет

Запорізького національного університету

Загальні відомості

На кафедрі обліку та менеджменту здійснюється діяльність за всіма напрямками, які забезпечують ефективність навчального процесу, а саме: освітня, виховна, науково-дослідна, кадрова робота.
Метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері обліку і оподаткування та менеджменту на основі систематизації, поглиблення та закріплення знань, здобутих у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та набуття практичних навичок професійного управління організацією. Головною вимогою кафедри у навчально-методичній сфері є дотримання державних стандартів освіти та орієнтація на впровадження кредитно-модульної


системи організації навчального процесу, інноваційних технологій, дистанційної форми навчання. Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою кафедри, яка передбачає участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях викладачів та студентів, навчання в аспірантурі, що безпосередньо гарантує високий рівень підготовки фахівців.