Криворізький факультет

Запорізького національного університету

Менеджмент організацій

Спеціальність: Менеджмент

Освітня програма: менеджмент організацій

Галузь знань: управління та адміністрування

Наш бурхливий час, коли економіка набирає обертів, вимагає енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних та складних спеціальностей - менеджмент. Найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів із метою досягнення цілей організації.

Ціллю менеджменту, як правило, є підвищення ефективності діяльності організаційної одиниці (підприємства, установи, організації, структурного підрозділу тощо), а для комерційних структур - також максимізація отримуваного нею прибутку.

Менеджери формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера - це головний фактор забезпечення ефективного розвитку фірми.

Сучасний менеджер виступає в декількох іпостасях.

По-перше, це - управлінець, наділений владою, що керує великим колективом людей.

По-друге, це - лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції.

По-третє, це - людина, яка має певні комунікативні здібності, що постійно встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти.

Метою підготовки фахівців є формування кадрового складу управлінських працівників підприємств, установ і організацій різних форм власності і господарювання.

Фахівець з освітньої програми Менеджмент організацій готується до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.

Освітня програма Менеджмент організацій надає комплекс знань в області менеджменту організацій, маркетингу, фінансів, стратегічного, інвестиційного, інноваційного, фінансового менеджменту, основ управлінського консультування, корпоративного управління. Спеціальність передбачає також вивчення: специфіки управління різновидами підприємств та їх об’єднань;  суті підприємств, взаємозв’язку його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; особливостей менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства; ефективності управління підприємством; психологічних аспектів управлінської діяльності, стратегій розвитку організації та критеріїв їх вибору;  напрямків організаційного розвитку підприємства.

Професійна діяльність фахівця здійснюється у всіх сферах народного господарства і державного управління. Вона полягає у реалізації всіх загальних функцій управління у повному обсязі шляхом здійснення адміністративних процедур праці, прийнятті стратегічних і тактичних рішень, керівництві підлеглими. Концепцією навчання передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі проходження виробничої і переддипломної практики в установах та організаціях різних форм власності та господарювання. Менеджер, що освоїв основну освітню програму вищої професійної освіти за спеціальністю Менеджмент, має право на продовження освіти в аспірантурі.