Криворізький факультет

Запорізького національного університету

Облік і оподаткування

«Професія бухгалтера-це праця 

морально чистих та чесних людей…»

ЛУКА ПАЧОЛІ

Спеціальність: облік і оподаткування

Освітня програма: облік і аудит

Галузь знань: управління та адміністрування

Перспектива студента, який вчиться за освітньою програмою Облік і аудит в КФ ЗНУ – бути не просто обліковцем, а й аналітиком, який здатний керувати економічною і фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток, кваліфіковано проводити експертну оцінку майна, оцінку власності,

надавати необхідні рекомендації щодо організації контролю над її збереженням і найбільш ефективним використанням.

За період навчання майбутні фахівці опановують дисципліни гуманітарного циклу, який сприяє формуванню культурної, всебічно розвиненої, високоосвіченої людини (філософія, культурологія, українська мова, іноземна мова, правознавство, тощо), природничо-наукового й загальноекономічного циклів, які готують до діяльності в економічній галузі (мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, гроші і кредит, статистика, маркетинг, фінанси, міжнародна економіка, тощо), і власне циклу професійної підготовки (фінансовий облік, облік  у банках, облік у бюджетних установах, управлінський облік, аудит, аналіз господарської діяльності, звітність підприємства, методи й моделі прийняття управлінських рішень). 

Крім того, випускники освітньої програми Облік і аудит повинні професійно володіти спеціальними комп’ютерними програмами. В КФ ЗНУ майбутні бухгалтери, аудитори вчаться працювати з програмами «1С: Підприємство», «Парус», «Бест-Звіт», «Галактика» та іншими.

Ті, хто вибирають для себе спеціальність Облік і оподаткування, обирають відповідальну роботу, що вимагає від фахівця глибоких економічних знань, уваги, зосередженості та наполегливості. Але бухгалтер потрібний в кожній сфері діяльності і завжди є попит на дану спеціальність. Важливим елементом конкурентної переваги саме випускника КФ ЗНУ є ґрунтовність комплексу здобутих ним знань і можливість їх практичного застосування у динамічному бізнес-середовищі.

Випускники спеціальності Облік і оподаткування можуть обіймати різні посади – це й бухгалтери, і аналітики, і аудитори, і експерти з оцінки, і керівники установ організацій чи підприємств. Вони мають змогу працювати як на підприємствах різних форм власності, так і в спеціалізованих фірмах, компаніях, які надають послуги з бухгалтерського обліку та аудиту, у банківських і фінансово-консалтингових структурах.