Криворізький факультет

Запорізького національного університету

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра була створена в 1999 р. у складі Криворізького факультету. З моменту створення і до 2012 р. кафедру очолювала доцент Потопа К. Л. З жовтня 2012 р. виконання обов’язків завідувача кафедри покладено на  доцента Каліщук С. М.

У своїй нинішній діяльності колектив кафедри спирається на інтелектуальний потенціал колективу, сформований протягом багатьох років, а творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних і спеціальних дисциплінах, навчальних програмах нових дисциплін, які розроблені і читаються студентам протягом усіх років навчання.

Кафедра є випускаючою з двох спеціальностей «Психологія» і «Соціологія».

Кафедра забезпечує викладання як нормативних, так і спеціальних дисциплін, серед яких можна назвати, зокрема: «Загальна психологія», «Соціальна психологія» «Психодіагностика», «Психологія праці», «Основи психологічного консультування», «Клінічна психологія», «Соціологія цінностей», «Соціологія громадської думки», «Соціологія управління», «Соціологія політики», «Соціологія освіти», «Соціологія науки» та ін.

Під керівництвом викладачів кафедри готуються та успішно захищаються курсові та кваліфікаційніроботи, проводиться керування практичною діяльністю студентів, задіяних на навчальних та виробничих практиках: діагностичній, корекційно-реабілітаційної, соціально-психологічній.

Нові виклики, пов’язані з глобалізацією, інтеграційними процесами в освіті, підвищенням вимог до якості навчального процесу і якості отриманих знань, породжують нові вимоги до підготовки фахівців-психологів та соціологів і спонукають до пошуку нових шляхів для забезпечення конкурентоспроможності випускників кафедри і їх затребуваності на ринку праці.