Криворізький факультет

Запорізького національного університету

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін відповідають положенням Статуту Запорізького національного університету.

Основну увагу на кафедрі приділено якості навчання та органічному поєднанню освітньої діяльності студентів сучасними науковими дослідженнями та сучасними практичними тенденціями здійснення психологічної допомоги.

 Орієнтуючись на основні стратегічні напрями розвитку Криворізького факультету планується суттєве розширення усіх сфер діяльності кафедри, але пріоритетним напрямом розвитку кафедри є забезпечення високого рівня фахової підготовки студентів. У межах цього напряму здійснюється робота по удосконаленню навчального процесу, зокрема, через впровадження нових навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів, а саме: розробки нових спеціалізацій відповідно до потреб ринку праці.

Пріоритетними напрямами у роботі кафедри на 2016-2021 рр. слід вважати: розробку та удосконалення робочих навчальних програм з базових дисциплін з метою узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору; підготовка сучасної навчально-методичної літератури (підручників, навчальних посібників, навчально-методичних комплексів контрольних завдань, практикумів); створення системи методичного та інформаційного забезпечення практик студентів (навчальної, виробничої, діагностичної, корекційно-реабілітаційної, соціально-психологічної).